fuyang1
fuyang2
fuyang3

“Shandong Fuyang Biotechnology Co., Ltd.” Hytaýyň Şandong welaýatynda ýerleşýär.Önümlerimiz esasan mekgejöweniň çuňňur gaýtadan işlenişinden we bio-fermentasiýadan.Zawodymyzda mekgejöwen krahmal ussahanasy, üýtgedilen krahmal ussahanasy, natriý glýukonat ussahanasy, CHP ussahanasy we lagym arassalaýyş ussahanasy bar.Häzirki wagtda 46-dan gowrak ylmy gözleg işgäri (2 lukman, 12 ussat we 26 hünärmen) goşmak bilen 1000-den gowrak işgärimiz bar.

On ýyldan gowrak özgertmeler we ösüşler arkaly, her ýyl 700,000 tonna mekgejöwen krahmaly, 100,000 tonna üýtgedilen krahmal önümleri we 150,000 tonna natriý glýukonaty bilen Hytaý bazarynyň 40% -ini tutduk.2018-nji ýylda umumy satuw 1,5 milliard ýuana ýetdi, şolardan eksport bahasynyň 30 göterimi, içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan bize ynanýar.

gözläňesasy hyzmatlar

“Lorem Ipsum” -yň parçalarynyň köp dürli görnüşleri bar, ýöne köpüsi bu üýtgeşiklige sezewar boldy.

saýlamagy maslahat berýäris
dogry karar

 • Ösüş ugry
 • Kompaniýanyň medeniýeti
 • Korporatiw görnüş

Şandong ýeňil senagat instituty bilen 28 ussat, 4 ussat we 20 bakalawr bilen hyzmatdaşlykda bio-tehnologiýa senagat bazasyny döredýäris.Ajaýyp ylmy üstünlikler bilen bazamyz Hytaýda önüm öndürmek üçin iň möhüm önümçilik bazalaryna öwrüldi.Içerki bazardan başga-da, daşary ýurtdakylary işjeň ösdürýäris.Bu maksat bilen, ýokary tehnologiýaly önümleri import we eksport etmek üçin söwda kompaniýasyny döretdik.

Şandong ýeňil senagat instituty bilen 28 ussat, 4 ussat we 20 bakalawr bilen hyzmatdaşlykda bio-tehnologiýa senagat bazasyny döredýäris.Ajaýyp ylmy üstünlikler bilen bazamyz Hytaýda önüm öndürmek üçin iň möhüm önümçilik bazalaryna öwrüldi.Içerki bazardan başga-da, daşary ýurtdakylary işjeň ösdürýäris.Bu maksat bilen, ýokary tehnologiýaly önümleri import we eksport etmek üçin söwda kompaniýasyny döretdik.

Şandong ýeňil senagat instituty bilen 28 ussat, 4 ussat we 20 bakalawr bilen hyzmatdaşlykda bio-tehnologiýa senagat bazasyny döredýäris.Ajaýyp ylmy üstünlikler bilen bazamyz Hytaýda önüm öndürmek üçin iň möhüm önümçilik bazalaryna öwrüldi.Içerki bazardan başga-da, daşary ýurtdakylary işjeň ösdürýäris.Bu maksat bilen, ýokary tehnologiýaly önümleri import we eksport etmek üçin söwda kompaniýasyny döretdik.

takmynan1

elmydama almagyňyzy üpjün ederis
iň gowy netijeler.

iň soňkymysallar

Bahasy üçin sorag

Döredileli bäri zawodymyz ilki bilen hil ýörelgesine eýerip, dünýä derejesindäki önümleri öndürýär.Önümlerimiz bu pudakda ajaýyp abraý gazandy we täze we köne müşderileriň arasynda ygtybarly ynam gazandy ..

tabşyryň

iň soňkyhabarlar we bloglar

has giňişleýin gör
 • habarlar (1)

  Ylmy we tehnologiki zehinler tarapyndan goldanýar, ylmy gözlegler we innowasiýalar bilen dolandyrylýar!Fuyang Bio: 5 derejeli önüm zynjyrynyň gymmaty 15 esse töweregi

  17-nji maýda habarçy Şandong Fuyang biotehnologiýa kärhanasyna girdi, ussahanadaky maşynlar gygyrdy we işçiler işli we tertipli boldular.“Häzirki wagtda kompaniýanyň mekgejöweniň çuňňur gaýtadan işleniş mukdary 1 million tonna, mekgejöweniň çuňňur gaýtadan işleýän önümleriniň öwrüliş tizligi ...
  Koprak oka
 • habarlar02_s

  Ikinji çärýek işiniň ugrukdyryjy ideologiýasyny durmuşa geçirmäge çalyşyň

  Durnuk ”,“ Netijeli ”,“ Wycientdanly ”,“ Öňe gidişlik ”2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde Fuýangyň ýol görkeziji ideologiýasy durmuşa geçirileli bäri, her bir Fuýanly adam her bir işi zähmet we ruh bilen işjeň we tertipli alyp barýar. .
  Koprak oka
 • täzelikler01_s

  Welaýat partiýasy komitetiniň sekretarynyň orunbasary we häkim Zhou Naixiang, gözleg we ýolbaşçylyk üçin Fuyang Bio-Tech.Co. Ltd.

  20-nji aprelde welaýat partiýa komitetiniň sekretarynyň orunbasary we häkim Zhou Naixiang gözleg we ýol görkezmek üçin Fuyang biotehnologiýasyna baryp gördi.Kompaniýanyň ylmy gözleg we innowasiýa merkezine aýlanyp, kompaniýanyň önümçiligine we o ...
  Koprak oka